Jul 8 / Sofija Limić

Studij u Koreji - Kompletan vodič

Studiranje u Koreji vam zvuči privlačno, ali nemate dovoljno informacija o cijelom procesu i ne znate odakle da počnete sa istraživanjem?

Došli ste na pravo mjesto.

U ovom vodiču ćemo vas upoznati sa svim detaljima koje se tiču studiranja u Koreji kao što je školarina, potrebno znanje korejskog jezika, smještaj, obrazovni sistem i život u kampusu. 
Da biste mogli najbolje odlučiti da li je studiranje u Koreji za vas, trebate prvo da se dobro upoznate sa svim detaljima studija i života tokom studija u Koreji. Ovaj vodič vam može pomoći da napravite bolje tu odluku i u slučaju da odlučite, da vam pomogne i olakša studij u Koreji.

Sadržaj:

1. Vrste studija u Koreji

Strani studenti mogu izabrati jednu od sljedećih opcija ukoliko žele da idu na studije u Koreju:

1. Razmjena

Ukoliko ste studenti na nekom od univerziteta koji ima svoj partner univerzitet u Koreji, možete se prijaviti za program razmjene koji traje jedan do dva semestra.

Ovaj tip programa podrazumijeva časove na engleskom jeziku, ali je preduslov da ste već studenti na nekom od univerziteta u svojoj državi koji je dio ovakvog programa.

2. Kurs korejskog

Programi za učenje korejskog jezika su druga veoma česta opcija koju strani studenti masovno biraju.

Najčešće su u pitanju kraći ljetni kursevi trajanja od 10 do 60 nedjelja, a drže ih mnogi univerzitetu u svim dijelovima Koreje. 

3. Redovni studiji

Najozbiljnija opcija jeste upravo ono „pravo“ studiranje, dakle dodiplomski ili postdiplomski studiji u Koreji.

Mnogi univerziteti primaju strance kao stalne studente u raznim poljima, uključujući prirodne, tehničke, društvene, humanističke, kao i umjetničke smjerove.

Potrebno je provjeriti koji univerzitet nudi koji program, jer ipak nije ista ponuda na svakom. Dok smjerovi koji spadaju u prirodne i tehničke nauke često pružaju programe koji su većinom na engleskom, ili mješani sa malo korejskog, ostali su uglavnom 100% na korejskom jeziku, te je neophodno govoriti korejski na prihvatljivom nivou kako bi vas uopšte primili kao studenta. 

2. Poznavanje korejskog za studij u Koreji

Korejski jezik je ključan kako biste postali integrisani dio društva u Koreji, čak i ako ne planirate tamo ostati dugoročno. Bez poznavanja korejskoj jezika svakodnevni život među lokalcima može biti težak u određenim situacijama. Prije svega bitno je da znate bar engleski, a takođe savjetujemo da se upoznate bar sa osnovama korejskom prije nego što se zaputite u Koreju.

Ukoliko planirate da studirate kao redovni student u Koreji u većini slučajeva je neophodno da dokažete da imate zadovoljavajući nivo poznavanja korejskog jezika (sa izuzetkom prirodnih i tehničkih nauka gdje je često dovoljno poznavati engleski i priložiti certifikat poput TOEFL ili IELTS certifikata).

Uglavnom je neophodan minimalno TOPIK (međunarodno priznati standardizovani test poznavanja korejskog jezika) nivo 3 kako biste se prijavili za studije, dok određeni smjerovi zahtijevaju i više nivoe.

Iz ovog razloga mnogi strani studenti počnu svoje studije u Koreji tako što se prvo prijave na kurs korejskog jezika na nekim od univerziteta koje često zovu KLI, skraćeno od Korean Language Institute. Privatni instituti vam ne mogu obezbijediti studentsku vizu, te zato savjetujemo da izaberete neki od univerzitetskih instituta ukoliko planirate da se prijavite za kurs koji traje duže od 3 mjeseca (dakle duže od turističke vize).

Ovakvi kursevi se sastoje iz 4 „semestra“ po godini (smjenjuju se s godišnjim dobima), a svaki semestar traje 10 nedjelja. U većini slučajeva su u pitanju časovi koji traju 4 sata dnevno (ili ujutru ili poslije podne), 5 dana sedmično.

3. Školarina za studij u Koreji

Školarina na univerzitetima u Koreji je ista za domaće i strane studente, što nije iznenađujuće obzirom na to da Koreja ima za cilj da se proširi akademski te da pruži šansu stranim državljanima da lakše studiraju u Koreji i time da dijele različita saznanja sa lokalcima i da naprave kulturološki raznoliku i zanimljivu sredinu za studiranje.

Privatni univerziteti su očekivano skuplji u odnosu na javne ustanove. Smjerovi kao što su medicina, inženjerstvo, i ostali slični programi prirodnih ili tehničkih nauka su uglavnom skuplji od društvenih ili humanističkih smjerova.
Osim školarine, novi studenti su dužni platiti i određenu sumu novca za upis (entrance ili enrollment fee) na početku studija. Školarina se plaća jednom ili dva puta godišnje u zavisnosti od univerziteta.
Godišnja školarina varira od 4.000 do 20.000 USD (američkih dolara), što naravno zavisi od univerziteta i programa tj. smjera.

Što se tiče finansijske pomoći, osim stipendije koju nudi država – GKS (Global Korea Scholarship), mnogi univerziteti također nude stipendije za strane studente.

Šanse da ćete dobiti takvu stipendiju su često poprilično dobre, pogotovo ukoliko imate određeni nivo poznavanja korejskog jezika, međutim i dalje će vam trebati određeni dio novca da doplatite za školarinu, za život, kao i određena suma koja je neophodna prilikom prijave za vizu – novac koji garantuje da imate dovoljno novca da se brinete o sebi u određenom periodu kada stignete u Koreju.

Jezički kursevi su mnogo pristupačniji, sa cijenama od 1.300 do 1.600 USD po semestru koji traje nekih 10 sedmica.

4. Obrazovni sistem u Koreji

Kako bi vaši studiji u Koreji protekli bez velikih problema, bitno je upoznati se sa cijelim sistemom koji je poprilično drugačiji od našeg.

Čak i prije pandemije u Koreji je bila široko rasprostranjena upotreba onlajn platformi za potrebe višeg školovanja, pogotovo kada je u pitanju onlajn prijava i registracija predmeta koje želite da slušate u određenom semestru.

To je upravo i jedna od ključnih razlika u obrazovnom sistemu. Naime, u Koreji ćete sami morati da birate koje ćete predmeti slušati u kom semestru, i sami ste odgovorni za prikupljanje broja bodova koji je dovoljan da zadovolji uslove te da biste mogli diplomirati na kraju studija.

Iz ovog razloga je veoma bitno upoznati se sa silabusom i planom programa vašeg smjera i prije nego što počnete studije, kako biste znali kako najbolje da oganizujete svoje vrijeme i rasporedite sve predmete koji su vam neophodni za zadovoljavanje uslova.

Najčešće plan programa možete naći na web stranici univerziteta ili katedre, ili se možete obratiti za pomoć katedri putem imejla. 

5. Podrška za strane studente

Osim katedre, čiji sekretari bi uvijek trebali da budu tu kako bi vam pomogli i objasnili pojedinosti vezane za vaš smjer, tu su i druge kancelarije i osoblje koje vam je na usluzi i kome se možete obratiti za pomoć.

Svaki univerzitet bi trebao da ima kancelariju zaduženu za inostrane poslove (najčešće Office of International Affairs). Oni se bave prijemom novih studenata stranih državljana, a takođe su zaduženi i za studente na razmjeni kao i stalne studente nakon što su zvanično primljeni,

Također su tu da vam pomognu sa vizom, da vas obavijeste o određenim programima koji su organizovani za strane studente, te su vam na raspolaganju ukoliko imate bilo kakva pitanja o vašim pravima kao stranim studentima u Koreji.

Savjetujemo da se za sve nedoumice vezane za administrativnu stranu prijave javite na mejl ili broj telefona kancelarije koja je zadužena za to, a za sve pojedinosti o smjeru da se javite katedri direktno. Sve kontakt informacije uglavnom možete naći na web stranici univerziteta.

6. Časovi i ispiti

U Koreji, časovi su većinom fokusirani na pasivna predavanja profesora bez mnogo aktivnog učestvovanja učenika tj. studenata. Profesori često imaju pripremljene materijale u obliku PowerPoint prezentacija (koje svi u Koreji zovu skraćeno ppt – pi pi ti), a studenti slušaju i hvataju bilješke.

Nije praksa pitati profesore za pojašnjenje u toku prezentacije, mada u većini slučajeva profesori na kraju časa daju studentima priliku da postave pitanja ukoliko im je nešto ostalo nejasno. Časovi traju 3 sata, sa malim pauzama od oko 10 minuta jednom ili 2 puta u toku časa, o čemu odluku donosi profesor.

Dok je na našim prostorima često studentima dozvoljeno da izostaju sa časova, te da im se jednostavno oduzmu bodovi na završnom ispitu, to nije slučaj u Koreji. Ovo varira od univerziteta do univerziteta, kao i od profesora do profesora, ali najčešće je studentima dozvoljeno da izostanu samo 3 ili 4 puta. Ukoliko izostanete više od 4 puta, automatski padate ispit.

Također je bitno naglasiti da ispiti funkcionišu na drugačiji način, te ne možete sami sebi da birate u kojem „roku“ ćete polagati iste. Ukoliko padnete ispit u proljećnom semestru, jedino vam preostaje da opet slušate isti predmet i da ga opet polažete u narednom semestru. 

7. Udžbenici

Zavisno od profesora, možda vam neće biti potrebni udžbenici, jer vam ponekad oni pruže sve u obliku PDF datoteka ili njihovih PowerPoint prezentacija.

Također ćete imati pristup univerzitetskoj biblioteci. Međutim, ukoliko vam zatrebaju udžbenici, preporučujemo vam da provjerite sljedeće sajtove (neki od njih imaju i elektronske knjige):

2. Yes24 

8. Uslovi za diplomiranje

Što se tiče uslova za diplomiranje, kao što smo već spomenuli na početku ovog poglavlja, časovi nose bodove (tzv. credits), te su uslovi za diplomiranje uglavnom ispunjeni kada prikupite određeni broj kredita. Još jedan bitan uslov za strane studente jeste poznavanje korejskog jezika, a najčešće je u pitanju polaganje TOPIK ispita.

Iako nivo koji je neophodan za diplomu zavisi od smjera u nekim situacijama, osnovno pravilo bi bilo da je potrebno položiti TOPIK nivo 4. Na nekim univerzitetima se održava ispit gdje provjeravaju vaš korejski, kako ne biste morali da plaćate i polažete TOPIK, a u zavisnosti od smjera, nekada je dovoljno imati certifikat poznavanja engleskog jezika.

9. Smještaj tokom studija

Većina univerziteta nudi opciju boravka u okviru kampusa tj. u domovima univerziteta u toku studija. Život u domu ima mnogo prednosti: živite u centru svega vezanog za školovanje, blizu su vam učionice u kojima se drže predavanja, kancelarije koje su tu da vam pomognu oko administrativnih poslova; hrana u domovima je jeftina, a tu su i mnogi restorani i kafići u studentskim predjelima sa prihvatljivim cijenama; blizu ste drugih studenata, domaćih i stranih.

S druge strane, tu su i negativne strane života u domu koji može biti veoma ograničavajući: ukoliko vam je veoma bitna privatnost, pozdravite se s njom – rijetke su sobe u kojima boravite sami; određeni elektronski uređaji su zabranjeni, često imate tzv. policijski čas do kog se morate obavezno vratiti u dom, itd. 

10. Život na kampusu u Koreji

Ukoliko se odlučite da živite na kampusu, imaćete veoma lak pristup ne samo objektima univerziteta, nego i raznim događajima koji su organizovani za strane studente.

Ako ipak ne želite da živite u domu, a voljeli biste da učestvujete u ovakvim događajima, ne brinite! Samo mali broj događaja i programa koji se održavaju direktno u domu su ograničeni na stanovnike doma. Ostali programi su dostupni svim stranim studentima!

Osnovna razlika je u tome da li ste tu kratkotrajno na razmjeni, ili ste redovni student. Programi su često organizovani u većem broju za one koji će u Koreji boraviti samo kratko, i pošto su uglavnom takvi studenti manje upoznati sa Korejom, korejskim jezikom i kulturom, potrebno im je više pomoći.

Zato u Koreji postoji nešto što nazivaju „Buddy“ sistemom, gdje studenti korejci koji govore engleski jezik pomažu strancima da se adaptiraju i provedu što ljepše u Koreji. Možete na to gledati kao na neki tip mentorstva.

Oni su tu da vam pomognu sa svim što vam je neophodno, da vas upoznaju sa kampusom, sa gradom, hranom, zanimljivim događajima, festivalima, itd. U pitanju su grupe od nekoliko stranih studenata i jednog ili dva korejska studenta sa istog univerziteta, gdje univerzitet obezbijedi budžet kako biste s vremena na vrijeme mogli otići na izlete različitih tipova, sve dok je u pitanju nešto vezano za bolje upoznavanje Koreje.

Redovni studenti ne mogu učestvovati u ovom programu, ali postoje drugi programi na koje se mogu prijaviti, a pogotovo ukoliko žive na kampusu i u centru su dešavanja. Bolja opcija za redovne studente su sekcije koje mogu biti vezane za vaš smjer, sport, ili neki hobi poput fotografije, muzike, novinarstva, i slično.

Ovo je odličan način da upoznate nove ljude koji dijele vaša interesovanja i da se družite i na kreativan način popunite svoje slobodno vrijeme u Koreji.

Nešto što je specifično za Koreju jesu tzv. MT (Membership Training) sastanci, koji se ne praktikuju samo u firmama nego i u toku studija. MT je malo putovanje od dan, dva, nešto poput izleta s jednim noćenjem, s ciljem da se studenti iste katedre bolje upoznaju.

Kod nas se umjesto MT često koristi izraz „team building“, iako se koristi samo u određenim (najčešće malo većim) firmama. U toku MT-ja se često igraju mini-igrice, uz mnogo hrane i alkohola! Savjetujemo da nikad ne odbijate odlazak na bilo koji program, izlet, a pogotovo ne MT, jer na ovaj način možete upoznati ljude koji će vam ne samo biti prijatelji, nego pomoći i sa studiranjem i generalno životom u Koreji.

Bitno je izgraditi neki tip zajednice, pogotovo kad se nađete na drugom kraju svijeta gdje vam je sve novo i nepoznato. Ne ustručavajte se da tražite pomoć od svojih seniora ili profesora.

Srećno!
Sofija Limić je strastvena zaljubljenica u jezike, umjetnost i kulturne sadržaje. Tečno govori pet jezika, među kojima je i korejski koji je samostalno savladala počevši 2014. godine. Nakon završetka studija kineskog i engleskog jezika i književnosti u BiH, upisala je master program iz menadžmenta umjetnosti i kulture na Chung-Ang univerzitetu u Južnoj Koreji. Njeno istraživanje je bilo usmjereno na video sadržaje unutar kpop scene. Trenutno je zaposlena kao video producentkinja u Seulu,
 sofijalimic@gmail.com 
 sosigen